Authored book-Professional book-Other textbooks/manuals
INTERNA MEDICINA ZA STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Dobrila-Dintinjana, Renata; Grbac-Ivanković, Svjetlana (2013)
Cite this document...

Dobrila Dintinjana, R. & Grbac Ivanković, S. (2013). INTERNA MEDICINA ZA STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. Rijeka: Medicinski fakultet. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:923294.

Dobrila Dintinjana, Renata and Svjetlana Grbac Ivanković. INTERNA MEDICINA ZA STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. Rijeka, Medicinski fakultet, 2013. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:923294.

Dobrila Dintinjana, Renata and Svjetlana Grbac Ivanković. INTERNA MEDICINA ZA STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. Rijeka: Medicinski fakultet, 2013. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:923294.

Dobrila Dintinjana, R. and Grbac Ivanković, S. (2013) INTERNA MEDICINA ZA STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. [online]. Rijeka: Medicinski fakultet. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:923294 (Accessed 22 August 2019)

Dobrila Dintinjana R, Grbac Ivanković S. INTERNA MEDICINA ZA STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. [Internet]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2013, [cited 2019 August 22] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:923294

R. Dobrila Dintinjana and S. Grbac Ivanković, INTERNA MEDICINA ZA STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. Rijeka, Medicinski fakultet, 2013. [Online] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:923294