master's thesis
Rana ortodontska terapija malokluzija progenijskog kompleksa

Martina Brumini (2013)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za ortodonciju
Metadata
TitleRana ortodontska terapija malokluzija progenijskog kompleksa
AuthorMartina Brumini
Mentor(s)Stjepan Špalj (thesis advisor)
Abstract
Skeletna klasa III najčešće se pojavljuje kao kombinacija različitog stupnja nedovoljnog rasta maksile i pretjeranog rasta mandibule. Rana ortodontska terapija skeletnih malokluzija klase III provodi se u periodu rane mješovite denticije, kada cirkummaksilarne suture još nisu okoštale pa je moguće ostvariti anteriorni pomak maksile. Cilj rada bio je utvrditi učinak rane terapije skeletnih malokluzija klase III napravom za forsiranu ekspanziju maksile hyrax vijkom i obraznom ortopedskom maskom. Istraživanje je bilo prospektivno. U istraživanju je sudjelovalo 8 ispitanika s dijagnozom skeletne klase III kojima je provedena terapija napravom za forsiranu ekspanziju maksile i obraznom maskom u periodu rane mješovite denticije. Terapija obraznom maskom trajala je 12 mjeseci. Učinak rane terapije analiziran je usporedbom latero-lateralnih kefalograma snimljenih prije terapije i po završetku terapije. Praćen je ukupno 21 parametar koji se odnosi na skeletne i dentoalveolarne strukture. U statističkoj analizi korišten je Wilcoxonov test uz razinu značajnosti P<0.05. Terapija je rezultirala značajnim povećanjem u vrijednostima kuta maksilarnog prognatizma (P=0,036) i kuta skeletne klase (P=0,025) te pregriza (P=0,018). Promjene u ostalim mjerenim skeletnim i dentoalveolarnim varijablama nisu bile statistički značajne. Terapija je imala tendenciju povećanja vertikalne dimenzije lica, protruzije gornjih sjekutića, retruzije donjih sjekutića i produbljivanja zagriza. Rana terapija malokluzija klase III napravom za forsiranu ekspanziju maksile s hyrax vijkom i obraznom ortopedskom maskom producirala je značajni anteriorni skeletni pomak maksile uz manje izraženu dentoalveolarnu kompenzaciju i povećanje vertikalne dimenzije lica.
Keywordsearly treatment class III malocclusion maxillary expansion face mask therapy
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za ortodonciju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Orthodontics
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2013
Parallel abstract (English)
Skeletal class III malocclusion are often presented as a combination of insufficient growth of the upper jaw and excessive growth of the lower jaw. Early treatment of skeletal class III malocclusion is applied during the early mixed dentition, when circummaxillary sutures still have not completed their ossification and anterior movement of the maxilla can be achieved. The aim of this research was to determine the effectiveness of the early treatmnet of skeletal class III malocclusion with maxillary expansion and face mask therapy. Prospective research has been performed. A total of 8 patients with skeletal class III malocclusion were treated with maxillary expansion and face mask therapy during the period of early mixed dentition. Face mask therapy lasted 12 months. Effectiveness of the early treatmnet was evaluated by comparison of the values of cephalometric variables measured before and after therapy. A total of 21 cephalometric variables concering skeletal and dentoalveolar structures were measured. Statistic analysis were performed using Wilcoxon test, with significance set at a P value < 0,05. Therapy resulted with significant increase of the angle of maxillary protrusion (P=0,036), significant increase of the angle of skeletal class (P=0,025) and significant increase of over-jet (P=0,018). Changes of the values of other skeletal and dentoalveolar variables were not statistically significant. Tendencies toward the increase of the vertical dimension of the face, protrusion of the upper incisors, retrusion of the lower incisors and toward the increase of over-bite were observed. Early treatment of skeletal class III malocclusion with maxillary expansion and face mask therapy produced significant skeletal anterior translation of maxilla with less noticed dentoalveolar compensations and increase of the vertical facial dimension.
Parallel keywords (Croatian)rana terapija klasa III ekspanzija maksile obrazna maska.
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:749942
CommitterBosa Licul