master's thesis
Utjecaj upotrebe prolenske mrežice malih i velikih pora na učestalost i karakteristike kronične postoperativne boli u preponi

Ana-Marija Tomašić (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Surgery