master's thesis
The knowledge of emergency procedures among sports clubs coaches of teeth injuries among children

Haris Šabić (2013)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za dječju stomatologiju
Metadata
TitleZnanje trenera sportskih klubova o hitnom postupku u slučaju ozljede zuba kod djece
AuthorHaris Šabić
Mentor(s)Danko Bakarčić (thesis advisor)
Abstract
Ova studija istražila je koliko je znanje trenera u sportskim klubovima o postupcima prve pomoći kod trauma zuba. U istraživanje je uključeno 40 ispitanika iz različitih sportskih klubova u Rijeci i Istri. Istraživanje se provodilo putem 29 anketnih pitanja o učestalosti korištenja štitnika za zube, prijašnjim iskustvima s traumama zuba, trenutnom znanju i o spremnosti za daljnju edukaciju. Istraživanjem se pokazalo da je 40% ispitanika imalo prijašnje iskustvo u traumama zuba, i to najčešće za vrijeme sportskih natjecanja (83,33%). U takvoj situaciji 50% njih je samo zadržalo dijete u klubu do dolaska djetetovih roditelja ili zdravstvenog djelatnika. Njihovo je znanje o terapiji izbijenog zuba vrlo siromašno i oskudno. Samo njih 12,50% je dosad putem različitih tečaja steklo određeno znanje o traumatskim ozljedama zuba, ali većina ih smatra da je edukacija o ovoj temi važna i spremni su se u budućnosti educirati o zbrinjavanju traumatskih ozljeda zuba. Treneri su prvi koji moraju pružiti pomoć ozlijeđenom djetetu ukoliko se nezgoda dogodi na treningu ili sportskom natjecanju. Najprikladniji način edukacije bila bi kampanja u kojoj će se te osobe informirati o ovoj temi, a to je moguće putem predavanja stomatologa u klubovima, putem postera, brošura, interneta ili tečajeva.
Keywordsdental trauma children sports clubs
Parallel title (English)The knowledge of emergency procedures among sports clubs coaches of teeth injuries among children
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za dječju stomatologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Children's and Preventive Dental Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2013
Parallel abstract (English)
Aim of this study was to establish dental trauma management knowledge of the coaches in sports clubs. The study included 40 participants from various sports clubs in Rijeka and Istria. The research was carried out by 29 survey questions about frequency of the use of mouthguards, previous experience with dental trauma, current knowledge and readiness for further education. The survey showed that 40% of participants had previous experience with dental trauma, usually during sports competitions (83,33%). In this situation, 50% of them just kept the child at the club until the arrival of the child's parents or health care professional. Their knowledge about the treatment of avulsed teeth is very poor and sparsely. Only 12,50% of them has been through a variety of course and acquired some knowledge about traumatic injuries to the teeth, but most of them believe that education on this topic is important and they are willing in the future to educate about the management of traumatic injuries of teeth. Coaches have to provide assistence to an injured child if an accident happens in training or sports competition. The most appropriate method of education would be a campaign in which these people would be informed about this topic. This is possible through lectures held by dental care professionals in sport clubs, through posters, pamphlets, internet or courses.
Parallel keywords (Croatian)traume zuba djeca sportski klubovi
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:808612
CommitterBosa Licul