master's thesis
Orthodontic retention therapy

Zoran Popović (2013)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za ortodonciju
Metadata
TitleOrtodontska retencijska terapija
AuthorZoran Popović
Mentor(s)Stjepan Špalj (thesis advisor)
Abstract
Retencijski protokoli ovisni su o tipu malokluzije, dobi pacijenta, trajanju i ishodu terapije, ali i educiranosti i iskustvu ortodonata. Cilj istraživanja bio je ispitati praksu i stavove ortodonata Hrvatske u području retencijske terapije te istražiti prediktivnu vrijednost dobi i kliničkog iskustva za korištenje retencijskog protokola. Istraživanje je bilo presječno, a uzorak prigodan. Distribuirano je 150 upitnika od čega je prikupljeno 92 valjano ispunjena (stopa odgovora 61,3%) što čini 42% ukupnog broja ortodonata u Hrvatskoj. Pitanja su uključivala sociodemografske karakteristike, praksu vezanu uz informiranje pacijenata o retenciji, najčešće korištene retencijske naprave, razloge odabira i trajanje retencije. Ortodonti uglavnom usmeno informiraju pacijente o retenciji, retencija traje trajno, a izbor joj ovisi o malokluziji (76%) i kliničkom iskustvu ortodonta (29%). Najčešće se rabi vakuumski izrađena retencijska naprava u maksili (52%) i kombinacija fiksne i mobilne naprave u mandibuli (34%). Muški spol povezan je s pismenim informiranjem na početku terapije (r=0,262; p=0,012), isključivo fiksnom retencijom nakon ekstrakcije u donjem zubnom luku (r=0,324; p=0,002), manjim brojem pregleda nakon prve godine retencije (r=-0,284; p=0,006) i rjeđe zdravljem parodonta kao razlogom izbora retainera (r=-0,285; p=0,006). Porast godina iskustva povezan je s promjenom protokola retencije u vrsti retencijske naprave (r=0,405; p<0,001), najčešćim korištenjem pločaste naprave u maksili i mandibuli (r=0,344 i r=0,355; p<0,05), a vakuumski izrađenom napravom kao najrjeđom napravom u maksili i mandibuli (r=-0,305; p<0,05), znanjem sa specijalizacije kao rjeđim, a iskustvom kao češćim razlogom izbora retencijske naprave (r=-0,378 i r=0,323; p<0,05). Retencijski protokoli ortodonata u Hrvatskoj više su ovisni o njihovom kliničkom iskustvu nego spolu.
Keywordsretention protocols malocclusion orthodontics
Parallel title (English)Orthodontic retention therapy
Committee MembersStjepan Špalj
Nataša Ivančić Jokić
Zoran Kovač
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za ortodonciju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Orthodontics
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2013
Parallel abstract (English)
Retention protocols depend on the type of malocclusion, age of the patient, duration and outcome of therapy, but also on education of orthodontists and their clinical experience. The purpose of this study was to examine practices and attitudes of Croatian orthodontists in retention therapy and to investigate the predictive value of age and clinical experience for differences in retention protocols. The study was cross-sectional with convenience sampling. A total of 150 questionnaires were distributed of which 92 were validly completed (response rate 61,3%), which makes 42% of the total number of orthodontists in Croatia. The survey included sociodemographic characteristics, practices of informing patients about retention, commonly used retention appliances, reasons for choosing certain type of retention and duration of treatment. Orthodontists generally inform patients about retention verbally, retention is permanent, and the choice of the method depends on the malocclusion (76%) and clinical experience of orthodontists (29%). The most commonly used retention appliances in the maxilla are vacuum formed retainers (52%) and a combination of fixed and mobile appliances in the mandible (34%). Male gender is associated with written informing at the beginning of therapy (r=0,262; p=0,012), only fixed retention after extraction in the lower dental arch (r=0,324; p=0,002), fewer appointments after the first year of retention (r=-0,284; p=0,006) and less periodontal health as a reason for choice of retainer (r=-0,285; p=0,006). The increase in years of experience is associated with a change of retention protocol considering retention appliances (r=0,405; p<0,001), the most common use of Hawley retainers in the maxilla and mandible (r=0,344 and r=0,355; p<0,05), and vacuum formed as the rarest (r=-0,305; p<0,05), less common with knowledge from specialization, and experience as a more frequent reason for choosing a retention appliance (r=-0,378 and r=0,323; p<0,05). Retention protocols of Croatian ortodontists depend more on their clinical experience than their gender.
Parallel keywords (Croatian)retencijski protokol malokluzija ortodoncija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:378102
CommitterBosa Licul