master's thesis
Oralnohigijenske navike mladih odraslih osoba

Leona Stemberger (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju
Metadata
TitleOralnohigijenske navike mladih odraslih osoba
AuthorLeona Stemberger
Mentor(s)Andrija Bošnjak (thesis advisor)
Abstract
Svrha je ovoga istraživanja analiza oralno-higijenskih navika i stajališta studenata dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci u odnosu na iste kod prosječne studentske populacije, studenata Tehničkog fakulteta u Rijeci. Pritom je 130 studenata dentalne medicine i 25 studenata Tehničkog fakulteta ispunilo anonimnu anketu koja je potom analizirana. Studenti DM-a i studenti TEH RI-a jednako učestalo posjećuju doktora dentalne medicine, a čak 44% ukupnog broja studenata smatra da bi istog trebalo posjećivati češće. Studenti 4. i 5. godine DM-a češće posjećuju doktora dentalne medicine zbog rutinskog pregleda u odnosu na ostale studente, dok je bol uzrok posjeta kod 6% ukupnog broja studenata DM-a te 12% studenata TEH RI-a. Nadalje, 30% svih studenata DM -a te 52% studenata TEH RI-a smatra da zube treba četkati duže nego što to dosad čine. Istom četkicom studenti DM-a najčešće se koriste 3 mjeseca, dok studenti TEH RI-a četkicu mijenjaju nešto rjeđe. 100% pušača izjasnilo se da je svijesno negativnog utjecaja pušenja na usnu šupljinu. Studenti viših godina DM-a se u gotovo 100% slučajeva smatraju kompetentnima dati pacijentu upute o oralnoj higijeni za razliku od studenata prve godine. Zubna četkica i pasta najčešća su sredstva za oralnu higijenu, a uočen je porast upotrebe zubnog konca s porastom godine studija DM-a. Ostala sredstva upotrebljavaju se relativno rijetko. 60% studenata TEH RI-a nikada nije čulo ili ne zna kako se koristi interdentalna četkica. Motivacija i znanje o oralnom zdravlju povezani su s poboljšanjem oralnohigijenskih navika. Stavove studenata DM-a treba dodatno unaprijediti pokretanjem programa koji će naglasiti važnost oralne higijene prije početka programa klinike.
Keywordsattitudes dental students oral hygiene oral hygiene habits
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za oralnu medicinu i parodontologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Oral Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014
Parallel abstract (English)
The aim of this study is to analyze oral hygiene habits and attitudes of students of Dental Medicine, the School of Medicine in Rijeka, in comparison to the ones pertaining to the average student population, the students of the Faculty of Engineering in Rijeka. An anonymous questionnaire was filled out by 130 dental students and 25 engineering students and subsequently analyzed. Engineering students visit their dentist as often as dental students, and as many as 44% of all students consider that the dentist should be visited more often. Fourth and fifth year dental students are more likely to visit the dentist for a dental check-up, while 6% of dental students and 12 % of engineering students visit the dentist due to tooth pain. 30 % of all dental students and 52 % of engineering students think that the period of time spent brushing teeth should be prolonged. Dental students use the same toothbrush usually for 3 months, while engineering students change their toothbrush somewhat sparse. 100 % of smokers report that they are aware of the negative impact that smoking has on the oral cavity. Senior dental students in almost 100 % of cases consider themselves competent of giving oral hygiene instructions to patients, unlike first-year students. Toothbrush and toothpaste are most used means of maintaining oral hygiene, and there was an increase in use of dental floss with the increase of study year at the Study of dental medicine. Other means are used relatively rare. 60 % of engineering students never heard of interdental brush, or don´t know how to use it. Motivation and oral health knowledge are associated with the improvement of oral hygiene habits. Student attitudes should be further improved by initiating a program that would emphasize the importance of oral hygiene before the beginning of a clinical program.
Parallel keywords (Croatian)oralna higijena oralnohigijenske navike stavovi studenti dentalne medicine
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:740162
CommitterBosa Licul