undergraduate thesis
TRENDOVI INCIDENCIJE I MORTALITETA OD KOLOREKTALNOG KARCINOMA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI 2001. - 2011.

Matea Buneta (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
Metadata
TitleTRENDOVI INCIDENCIJE I MORTALITETA OD KOLOREKTALNOG KARCINOMA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI 2001. - 2011.
AuthorMatea Buneta
Mentor(s)Vanja Tešić (thesis advisor)
Abstract
Cilj: Cilj rada je odrediti trendove incidencije i mortaliteta od kolorektalnog karcinoma u Primorsko goranskoj županiji između 2001. i 2011. godine. Materijali i metode: U radu su korišteni podaci za incidenciju Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kolorektalni karcinom je prema X reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti definiran šiframa C 18 do C 21. C 18 – zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona), C 19 - rektosigmoidnog prijelaza, C 20 – završnog debelog crijeva (rektuma) i C 21 čmara (anusa) i analnog kanala. Analizirani podaci obolijevanja prikazani su kao apsolutni brojevi i kao dobno specifične stope na 100.000 stanovnika. Podaci o mortalitetu su prikupljeni iz baze podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te su prikazani kao apsolutni brojevi i kao dobno specifične stope na 100.000 umrlih. Korišteni su podaci o broju stanovnika prema popisu stanovništva iz 2001. i 2011. godine, Državnog zavoda za statistiku. Rezultati: Od 2001. do 2011. godine u Primorsko-goranskoj županiji je bilo 2510 novih slučajeva raka debelog crijeva. Ukupna incidencija raka debelog crijeva u Primorsko-goranskoj županiji povećava se iz godine u godinu u periodu između 2001. i 2011. Stopa incidencije raka debelog crijeva u Primorsko-goranskoj županiji raste kroz godine, a najveća je bila 2008. godine i iznosila je 87,44 / 100,000 stanovnika. Zadnjih godina,točnije od 2009.-2011. bilježi se stalna stopa incidencije od 80 /100,000 stanovnika. Stopa incidencije raka debelog crijeva u Primorsko-goranskoj županiji veća je u muškaraca nego li u žena. U muškaraca je stopa sa 80,15 / 100,000, 2011. godine porasla na 90,15 / 100,000 stanovnika. Kod žena je incidencija 2001.iznosila 53,07 / 100,000 dok je 2011. 76,41 / 100,000 žena. Stopa mortaliteta od kolorektalnog karcinoma u PGŽ je u bilježenih deset godina u stalnom usponu te je od 2003.-2007. u blagom dok je zadnjih godina u većem porastu i 2011. iznosi 51,31 / 100,000 stanovnika. Stopa mortaliteta od kolorektalnog karcinoma u prosjeku je veća u muškaraca nego li u žena u PGŽ. U Primorsko-goranskoj županiji od 2001. do 2011. incidencija raka je veća od mortaliteta. Kod incidencije i kod mortaliteta bilježi se pozitivan trend rasta. Uspoređujući dobne skupine, između 25. i 44. godine života imamo mali broj oboljelih od raka debelog crijeva, svega 5 osoba. Umrlo ih je troje i to u dobnoj skupini između 40-45. godine života. 2001. godine, incidencija i mortalitet u Primorsko-goranskoj županiji bilježe rast od 45.godine dok su u većem porastu od 55. godine života. U 2011. godini ponovno imamo situaciju da se nakon 45. godine bilježi rast incidencije i porast mortaliteta, a incidencija i mortalitet ubrzano rastu od 50. godine na više te mortalitet usporedno raste s incidencijom od 75. godine. Zaključak: Ovim istraživanjem dobiveni su rezultati kojima se može opisati „stanje“ incidencije i mortaliteta raka debelog crijeva u Primorsko-goranskoj županiji u muškaraca i žena posebno starije životne dobi. U PGŽ muškarci češće oboljevaju od žena od raka debelog crijeva i time je i stopa mortaliteta veća u muškaraca. Možemo zaključiti da su trendovi mortaliteta i incidencije raka debelog crijeva u Primorsko-goranskoj županiji rastući kroz svih 10 analiziranih godina, što ukazuje na potrebu za učinkovitijom prevencijom i liječenjem.
KeywordsColorectal carcinoma incidence mortality Primorsko-goranska County
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationuniv. bacc. sanit. ing.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Objective: The purpose of this work is to determine the trends of incidence and death rate caused by colorectal carcinoma in the Primorsko - goranska County in the period between 2001 and 2011. Materials and methods: this work uses data regarding incidence from the Cancer register of the Croatian institute for public health. Colorectal carcinoma, based on the 10-th revision of the International Classification of Diseases, is defined by codes from C18 to C21. C18 – malignant neoplasm on the colon, C19 – rectosigmoid junction, C20 – ending of the colon (rectum), C21 – anus or anal canal. Analyzed data regarding the ailment are presented as absolute values and as age specified rates per 100 000 habitants. Death rate data are collected from the Croatian institute for public health data base and are presented as absolute values and as age specified rates per 100 000 deceased. This work uses population data based on the population census from the years 2001 and 2011 from the State institute for statistics. Results: there has been 2510 new cases of colon carcinoma in the Primorsko – goranska County between the years of 2001 and 2011. Total incidence of colon carcinoma in the Primorsko – goranska County was increasing year in year out between the years 2001 and 2011. The highest rate of colon carcinoma in the Primorsko – goranska County was in 2008 and it was 87,44 per 100 000 habitants. In the last years analyzed, from 2009 to 2011 to be precise, there was a constant rate of incidence which is 80 per 100 000 habitants. Rate of colon carcinoma incidence in the Primorsko – goranska County was higher in men than women. Rate of incidence for men went up in 2011 from 80,15 to 90,15 per 100 000 habitants. Rate of incidence for women increased from 53,07 in 2001 to 76,41 per 100 000 habitants in 2011. Death rate caused by colorectal carcinoma in the Primorsko – goranska County in the last ten years was constantly increasing. The increase between 2003 and 2007 was mild, while in the last few years the increase was faster and was 51,31 per 100 000 habitants in 2011. Death rate caused by colorectal carcinoma was in average higher in men than women in the Primorsko – goranska County. The incidence rate in the Primorsko – goranska County was higher than the death rate. There was a positive growth trend marked at the carcinoma incidence, as well as the carcinoma itself. Comparing the age groups, between the age of 25 and 44 there was a small number of ailment, five people to be precise. Three of them are deceased and all three were in the age group of 40-45 years. In 2011 we had a similar case, the incidence and death rate increased in the age group over 45 years, and the increase speeds up in the age group over 50 years. Incidence rate and death rate increased proportionally after crossing the age of 75 years. Conclusion: this research has given results which can describe the “state” of incidence and death rate caused by colon carcinoma in the Primorsko – goranska County between the male and female population, especially if it is in their old age. In the Primorsko – goranska County men are affected by colorectal carcinoma much more often than women, therefore the death rate caused by the ailment is higher in men as well. We come to a conclusion that the negative trends regarding the incidence and death rate caused by colorectal carcinoma in the Primorsko – goranska County have been increasing in the ten years that were analyzed, which indicates that there is a need for a more efficient prevention and treatment of this ailment.
Parallel keywords (Croatian): Rak debelog crijeva incidencija mortalitet PGŽ
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:490633
CommitterBosa Licul