master's thesis
Sistoličko i dijastoličko zatajivanje srca - sličnosti i razlike

Bojana Đokić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za internu medicinu
Metadata
TitleSistoličko i dijastoličko zatajivanje srca - sličnosti i razlike
AuthorBojana Đokić
Mentor(s)Alen Ružić (thesis advisor)
Abstract
Zatajivanje srca je patofiziološko stanje u kojem srce kao crpka nije sposobno zadovoljiti metaboličke potrebe organizma. Nije zaseban klinički entitet, već je rezultat osnovne srčane bolesti i provocirajućih čimbenika. Zatajivanje srca je globalan problem i bilježi stalan porast učestalosti zahvaljujući starenju populacije. S obzirom na funkciju srca i fazu srčanog ciklusa u kojoj ono zatajuje razlikujemo sistoličko i dijastoličko zatajivanje srca. U sistoličkom zatajivanju srca oslabljena je kontrakcija miokarda, a u dijastoličkom oslabljena je relaksacija ventrikula. Povećan tlak lijevog ventrikula na kraju dijastole je zajednički nalaz. Isti simptomi i znakovi koji su prisutni kod sistoličkog zatajivanja srca javljaju se i kod dijastoličkog zatajivanja. Razlikuju se po nazočnosti kontraktilne disfunkcije u sistoličkom zatajivanju srca te u remodeliranju lijevog ventrikula. Kod sistoličkog zatajivanja srca dolazi do ekscentrične hipertrofije, dok kod dijastoličkog zatajivanja srca dolazi do koncentrične hipertrofije Ejekcijska frakcija je reducirana u sistoličkom zatajivanju srca, a u dijastoličkom je očuvana. Sistoličko zatajivanje srca je češće prisutno kod muškaraca i oboljelih od koronarne bolesti srca, a dijastoličko zatajivanje kod starijih pacijenata, ženskih osoba i pretilih te oni češće boluju od arterijske hipertenzije i fibrilacije atrija. U terapijskom pristupu postoje posebne preporuke za liječenje dijastoličkog zatajivanja srca. Sličnosti i razlike između sistoličkog i dijastoličkog zatajivanja srca nisu u potpunosti objašnjene. Potrebno je provesti dodatne studije da bi se što bolje objasnile. Njihovo poznavanje i razumijevanje temelj je uspostavljanja adekvatnog terapijskog pristupa.
Keywordssystolic heart failure diastolic heart failure similarities differences ejection fraction
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za internu medicinu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Internal Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Heart failure is a pathopshyological condition in which the heart as a pump can't meet the metabolic needs of the organism. It is not a separate clinical entity. It is a result of a basic heart condition and of provocing factors. Heart failure is a global problem with rising prevalence due to the aging of the population. Considering the function of the heart and heart cycle in which the failure occurs we can distinguish systolic and diastolic heart failure. In systolic heart failure we have weakened myocardial contraction and in diastolic heart failure we have weakened relaxation of the ventricle. Elevated left ventricle pressure at the end of the diastole is a common finding in both systolic and diastolic heart failure. Symptoms and sings found in systolic heart failure are both present in diastolic heart failure. They differ in the presence of the contraction dysfunction in systolic failure, and in the remodeling of the left ventricle. In systolic heart failure eccentric hypertrophy occurs while in diastolic heart failure we have a concentric hypertrophy. Ejection fraction is reduced in systolic heart failure, while in te diastolic heart failure it is preserved. Systolic heart failure is more represented in the male population and in patients with coronary heart disease. Diastolic heart failure is more common in elderly patients, females, obese patients and those with arterial hypertension and atrial fibrilation. There are special recommendations in the treatment of diastolic heart failure. Similarities and differences between systolic and diastolic heart failure are not completely clarified. It's necessary to conduct more studies to provide a better insight. Knowing this is a foundation of an adequate treatment.
Parallel keywords (Croatian)sistoličko zatajivanje srca dijastoličko zatajivanje srca sličnosti razlike ejekcijska frakcija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:433860
CommitterBosa Licul