undergraduate thesis
ODAZIV STANOVNIŠTVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA

Jozefina Gavrić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
Metadata
TitleODAZIV STANOVNIŠTVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA
AuthorJozefina Gavrić
Mentor(s)Branko Kolarić (thesis advisor)
Abstract
Rak debelog crijeva je drugo vodeće sijelo raka kod muškaraca (iza raka bronha) i kod žena (iza raka dojke) u Hrvatskoj, ali i u Europi i ostatku svijeta. Provođenje testova na okultnu krv u stolici i kolonoskopskog pregleda omogućuje dijagnosticiranje raka debelog crijeva u ranijoj fazi, što povećava šanse preživljavanja i poboljšava kvalitetu života bolesnika s rakom debelog crijeva. Rizik od razvoja raka debelog crijeva raste nakon 40. godine života, s tim da su 90% oboljelih osobe starije od 50 godina. S obzirom na sve navedeno, prema smjernicama Europskog vijeća u Hrvatskoj je 2007. godine započelo provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Prvi ciklus programa provodio se od 2008. do 2010. godine, dok je drugi ciklus provođenja programa započeo u rujnu 2013. godine. Prvi ciklus provođenja programa pokazao je da je odaziv građana 21%, dok je zadovoljavajući rezultat 45%, a željeni 65%. Cilj završnog rada je utvrditi koliki je odaziv građana Zagrebačke županije na sudjelovanje u provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i koji su razlozi za neodazivanje građana na sudjelovanje u programu. U istraživanju je sudjelovalo 52 ispitanika iz Zagrebačke županije koji se nisu odazvali na kolonoskopski pregled. Odabrani su metodom slučajnog odabira i telefonski anketirani. Rezultati istraživanja pokazuju da je odaziv građana Zagrebačke županije na sudjelovanje u programu jako nizak, pa je potrebno povećati odaziv građana na sudjelovanje u programu, kao i mjere aktivnosti za provođenje programa, a koje se odnose na informiranje, savjetovanje i edukaciju ukupnog stanovništva, s naglaskom na populaciju kod koje raste rizik razvoja raka debelog crijeva (stanovništvo starije od 40 godine), kao i osobe nižeg obrazovnog statusa. U provođenju programa je potrebna bolja suradnja svih njegovih sudionika te uključivanje obiteljskih liječnika i patronažnih sestara jer oni mogu najlakše doprijeti do onih građana koji bi trebali dobiti poziv na kolonoskopski pregled, a posebno onih koji se nisu odazvali pregledu i kod kojih su savjetodavne mjere od posebnog značenja.
Keywordscolorectal cancer The national program for the early detection of colorectal cancer response of citizens
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Public Health
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Social Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationuniv. bacc. sanit. ing.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Colorectal cancer is the second leading cancer sites in men (behind bronchial carcinoma) and women (after breast cancer) in Croatia, but also in Europe and the rest of the world. Conducting tests for occult blood in the stool and colonoscopy allows the diagnosis of colorectal cancer at an earlier stage, which increases the chances of survival and improves quality of life in patients with colorectal cancer. The risk of developing colorectal cancer increases after the age of 40, there with 90% of patients are over 50 years old. Given all of the above, according to the guidelines of the European Council in Croatia in 2007 began implementing The national program for early detection of colorectal cancer. The first cycle of the program was implemented from 2008 to 2010, while the second cycle of program implementation started in September 2013. The first cycle of program implementation showed that the response of the citizens participation in program was 21%, while 45% is satisfactory result, and the desired result id 65%. The aim of this paper is to determine what is the response of citizens from Zagrebacka County in participation in The national program for early detection of colorectal cancer and what are the reasons for non-response to citizens' participation in the program. The study included 52 subjects from Zagrebacka County who have not responded to colonoscopy. They were selected randomly and interviewed by phone. The results of the study show that response of citizens from Zagrebacka County in participation in the program is very low, so it is necessary to increase their response and extent of activities to implement the program, which relate to information, counseling and education of the total population, especially populations at increased risk of developing colorectal cancer (population older than 40 years), as people with lower educational status. In implementation of the program it is also necessary a better cooperation between all the participants and the involvement of family doctors and community nurses because they can most easily reach out to those people who should be invited to colonoscopy, especially those who have not responded to the survey in which the advisory measures of particular meanings.
Parallel keywords (Croatian)rak debelog crijeva Nacionalni program za rano otkrivanje raka debelog crijeva odaziv građana
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:022812
CommitterBosa Licul