undergraduate thesis
Usporedba incidencije i mortaliteta od raka dojke u žena u Primorsko goranskoj županiji i Gradu Zagrebu 2001. – 2011.

Vana Vučetić (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Social Medicine and Epidemiology