master's thesis
Bolesti žlijezda slinovnica - dijagnostika i liječenje

Matea Peša (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za otorinolaringologiju
Metadata
TitleBolesti žlijezda slinovnica - dijagnostika i liječenje
AuthorMatea Peša
Mentor(s)Radan Starčević (thesis advisor)
Abstract
Ljudski sustav žlijezda slinovnica sastoji se od tri para velikih (doušne, submandibularne i sublingvalne) te od velikog broja malih žlijezda slinovnica. U manje žlijezde slinovnice ubrajamo palatinalne, labijalne, bukalne, lingvalne i faringealne žlijezde. U netumorske bolesti žlijezda slinovnica ubrajamo funkcionalne poremećaje, razvojne anomalije, akutne i kronične upale koje su ujedno i najčešće, cistične promjene žlijezda slinovnica, sijalolitijaza, benigna limfoepitelna lezija, sijaloadenoza i ostale lezije koje uključuju nekrotizirajuću sijalometaplaziju, Cheilitis glandularis i Kussmaulovu bolest. Tumori žlijezda slinovnica se javljaju u 3 % slučajeva od ukupnog broja svih tumoraglave i vrata. Najveći broj tumora otkriva se u najvećim žlijezdama slinovnicama, od 64% do 80 % pojavljuje se u doušnoj slinovnici, dok se 10-20 % pojavljuje u malim žlijezdama, najčešće na nepcu. Oko 80 % tumora doušne slinovnice je benigno, a 80 % benignih tumora čini tumor mixtus. U doušnoj slinovnici se mogu javiti svi maligni tumori slinovnica ali među najčešćima je mukoepidermoidni karcinom. U sublingvalnoj žlijezdi je najveći postotak zloćudnih tumora, postotak benignih se kod nje smanjuje na 20 %. Rizični čimbenici za razvoj tumora su izloženost zračenju i elektromagnetskim valovima, pušenje i alkohol. Tumori se najčešće manifestiraju kao asimptomatski čvorići koje bolesnici napipaju. Najčešća sijela metastaza su pluća, jetra, duge kosti i mozak.. Najčešće korištene dijagnostičke metode su ultrazvuk, magnetska rezonanca i aspiracija finom iglom. Liječenje tumora žlijezda slinovnica prvenstveno je kirurško, radioterapija se koristi ukoliko je potrebna.
KeywordsSalivary Gland Diseases
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za otorinolaringologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Otorhinolaryngology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Human salivary gland system consists of three pairs of large glands (parotid, submandibular and sublingual) and of large number of small glands. Smaller glands include palatal, labial, buccal, lingual and pharyngeal glands. Non-cancer diseases of the salivary glands encompass functional disorders, developmental disorders, acute and chronic inflammation which are withal the most common ones. Furthermore,cystic changes in the salivary glands, sialolithiasis, benign lymphoepithelial lesion, sialadenosis and other lesions involving necrotizing sialometaplasia, Cheilitis glandularis and Kussmaul's disease. The tumors of the salivary glands occur in 3% of the total number of all head and neck tumors. Most of the tumors are revealed within the large salivary glands; from 64% to 80% of tumors occur in the parotid gland, while 10-20% occur in the small glands, most frequently on the palate. Approximately 80% of parotid gland tumors are benign, and 80% of benign tumors constitue tumor mixtus. All malignant tumors of the salivary glands may occur in the parotid but among the most common ones is mucoepidermoid carcinoma. The highest rate of malignant tumors occur within the sublingual gland and the percentage of benign tumors within itreduces to 20%.. Risk factors causing the development of the tumors are exposure to radiation and electromagnetic waves, smoking and alcohol. The tumors are usually manifested as asymptomatic nodules that patients palpate. Metastasis occur most often in the lungs, liver, brain and in the long bones. The most commonly used diagnostic methods are ultrasound, magnetic resonance imaging and fine needle aspiration. The treatment of salivary gland tumor is primarily surgical, radiation therapy is used only if needed.
Parallel keywords (Croatian)žlijezde slinovnice bolesti
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:493835
CommitterBosa Licul