master's thesis
Ručne tehnike instrumentacije

Antonio Počkar (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za endodonciju i restorativnu stomatologiju
Metadata
TitleRučne tehnike instrumentacije
AuthorAntonio Počkar
Mentor(s)Ivana Brekalo Pršo (thesis advisor)
Abstract
Endodontska terapija je indicirana u slučajevim periapikalne ili pulpne patologije koje uzrokuju destrukciju kosti, a posljedično i ispadanje zuba. Inficirani sadržaj endodontskog prostora curenjem u periapikalno tkivo uzrokuje upalu koja dovodi do patoloških promjena istog tkiva. Kako bi se zaustavio daljnji razvoj lezije potrebno je odstraniti inficirani sadržaj endodontskog prostora i taj prazan prostor napuniti sa materijalima koji su otporni na okolni biološki milje. Kako bi materijali za punjenje ostali sačuvani potrebno je pravilno ispreparirati endodontski prostor. Počevši od pravilne trepanacije koja omogućava pravocrtan pristup instrumenata u kanal do primjene određene tehnike instrumentcije kojom se oblikuje korijenski kanal na način da punjenje ostaje dobro zabrtvljeno i ne dozvoljava curenje sadržaja u kanal ili iz kanalu u periapikalno tkivo. Ovisno koji zub, korijenski kanal ili dio korijenskog kanala prepariramo možemo odabrati različite tehnike instrumentacije korijenskih kanala. Razlikujemo tri osnovne ručne tehnike instrumentacije i nekoliko mdifikacija tih tehnika. Standardna tehnika je tehnika koja se primjenjuje za ravne i pravilne korijenske kanale. Step-back i pasivna step-back tehnike omogučavaju uspješnu preparaciju zakrivljenih i užih korijenskih kanala. Kao i step-down tehnika koja je odlična za primjeniti ukoliko postoji neka prepreka u početnom dijelu radikularnog endodontskog prostora. Anticurvature tehnika pazi i čuva integritet furkacijskog prostora kutnjaka. Postoji i hibridni dio instrumentacije korijenskih kanala i on se naziva double flared tehnika. Hibridni pristup je kombinacija step-back i step-dowwn tehnike.
KeywordsEndodontics
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za endodonciju i restorativnu stomatologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Endodonics and Restorative Dentistry
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Endodontic therapy is indicated in cases when periapical pathology or pulp pthology are present and they are causing bone destruction and consequently fallout of teeth. Infected content from endodontic space with leaking in periapical tissue cause inflamation which leads to pathologycal change of same tissue. In hope to prevent further growth of the lesion its neccessary to extract infected tissue from endodontic space and that empty space fill with materials which are resistant on surrounding biological invironment. In need to preserve filing materials inside endodontic space its neccessary to prepare correctly that endodontic space. Starting with correct preparation of coronal acces cavity which shape allows linear instrument acces to root canals and finishing with use of correct and neccessary hand instrumentatio technique. Appropriate instrumentation technique is shaping root canal in that way so we can fill tooth in a way that filling is good sealed so it won't allow leaking of a content in root canal or in periapical tissue. Depending on which teeth, root canal, or part of root canal we are instrumenting we cn choose different hand instrumentation techniques. We distinguish three primary hand instrumentation techniques and few modifications of that three techniques. Standard technique is technique which is perfect for preparation of linear and straight root canals. Step-back, passive step-back and step-down techniques allows successfull preparation of curved and narrowly smaller root canals. Anticurvature technique keep and protect integrity of furcation area of molars. There exist hybrid approach in hand instrumentation techniques and his name is double flared technique. Hybrid approach is combination of step-back and step-down techniques.
Parallel keywords (Croatian)Endodoncija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:285845
CommitterBosa Licul