master's thesis
TUMORSKI MARKERI U PLEURALNOM IZLJEVU

Darian Volarić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za internu medicinu
Metadata
TitleTUMORSKI MARKERI U PLEURALNOM IZLJEVU
AuthorDarian Volarić
Mentor(s)Veljko Flego (thesis advisor)
Abstract
Cilj istraživanja: utvrditi postoji li statistički značajna razlika izmeĎu vrijednosti odreĎenih tumorskih markera u serumu u odnosu na iste tumorske markere u pleuralnom izljevu, te utvrditi da li postoji korelacija izmeĎu vrijednosti tumorskih markera u serumu i istih tumorskih markera u izljevu. Ispitanici i postupci: u ovom istraţivanju, ispitano je 110 bolesnika, koji su došli u bolnicu zbog pleuralnog izljeva, u razdoblju od 4. studenog 2013. do 18. studenog 2014., kada im je prvi puta učinjena torakocenteza. Prospektivno su analizirani bolesnici sa utvrĎenim pleuralnim izljevom, a od posebnog interesa je bilo utvrĎivanje četiri tumorska markera (CA 125, CEA, NSE i CYFRA 21-1) u izljevu, koji su usporeĎeni s istim markerima u serumu. Pri obradi podataka korišteni su programi Microsoft Excell 2010. te Statistica 12. Rezultati: ustanovljeno je da postoji statistički značajna razlika izmeĎu vrijednosti markera CA 125, NSE i CYFRA 21-1 u serumu i izljevu na razini statističke značajnosti p<0,001, dok kod vrijednosti markera CEA ona ne postoji (p>0,05). TakoĎer su testovi pokazali da postoji statistički značajna korelacija (p<0,001) izmeĎu vrijednosti u serumu i izljevu kod svih markera, te da je ona pozitivna i kod CEA iznosi najviše. Zaključak: u ispitivanih tumorskih markera CA 125, NSE i CYFRA 21-1 pronaĎena je statistički značajna razlika izmeĎu vrijednosti markera u serumu i izljevu te je stoga njihova analiza u izljevu, opravdana. Kod tumorskog markera CEA nije pronaĎena statistički značajna razlika izmeĎu vrijednosti markera u serumu i izljevu te su stoga potrebna daljnja istraţivanja da bi se utvrdio dijagnostički značaj CEA u izljevu.
Keywordstumor markers pleural effusion statistical significance correlation
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za internu medicinu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Internal Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Aims of research: to determine if a statistically significant result exists between the values of certain tumor markers in the serum and in according to the same tumor markers in the pleural effusion and to resolve if a correlation exists between the values of the same tumor markers. Examinees and actions: in this research 110 patients were examined, who came to the hospital with a diagnosis of pleural effusion in the period from November 4th 2013. to November 18th 2014. Patients were prospectively analysed, and of special interest was to determine four tumor markers (CA 125, CEA, NSE i CYFRA 21-1) in the pleural effusion which were then compaired to the same four markers in the serum. Programs Microsoft Excell 2010. and Statistica 12 were used for analyzing data. Results: when we compaired the four markers values in the serum with the values in the pleural effusion we got a statistically significant result between markers CA 125, NSE and CYFRA 21-1 at a level of statistical significance p<0.001, while CEA marker values showed no statistical significance (p>0.05). Also statistical tests showed that a statistically significant correlation (p<0.001) existed between the values in the serum and pleural effusion for all markers, that the correlation was positive and the highest in the CEA tumor marker. Conclusion: analyzing CA 125, NSE i CYFRA 21-1 we found a statistically significant result between the values of markers in the serum and pleural effusion and for that reason it is of unusual importance, to analyse these markers in pleural effusions. When reffering to the CEA tumor marker we did not find a statistically significant result between the values of the marker in the serum and pleural effusion thus further research is needed to determine its diagnostic relevance in the analysis of the pleural effusion in patients.
Parallel keywords (Croatian)tumorski markeri pleuralni izljev statistička značajnost korelacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:631229
CommitterBosa Licul