master's thesis
INTENZIVNO LIJEČENJE SUICIDALNIH BOLESNIKA

Tanja Bukara (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Metadata
TitleINTENZIVNO LIJEČENJE SUICIDALNIH BOLESNIKA
AuthorTanja Bukara
Mentor(s)Vlatka Sotošek Tokmadžić (thesis advisor)
Abstract
Ciljevi istraživanja: Utvrditi ukupni broj bolesnika koji su pokušali učiniti suicid i koji su liječeni u jedinicama intenzivnoga liječenja KBC Rijeka u razdoblju od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2014. godine, odrediti distribuciju dobi i spola suicidalnih bolesnika, utvrditi metode kojim su bolesnici pokušali učiniti suicid, analizirati broj suicidalnih bolesnika koji su liječeni strojnom ventilacijom i odrediti trajanje strojne ventilacije, utvrditi trajanje boravka i ishod liječenja u Jedinici intenzivnog liječenja, ustanoviti prisutnost psihičkih poremećaja kao važnog čimbenika rizika. Ispitanici i postupci: Ova petogodišnja studija obuhvatila je 139 bolesnika koji su pokušali učiniti suicida i koji su liječeni u Jedinicama intenzivnog liječenja KBC Rijeka. Podaci su prikupljeni uvidom u medicinsku dokumentaciju ispitanika. Upisani su i obrađeni u računalnom programu Microsoft Excel te su prikazani u obliku tablica i grafikona s objašnjenjem rezultata. Rezultati: Prosječna dob bolesnika je bila 47,5 godina, četvrtina bolesnika bila je u dobi od 51 do 60 godina, bilo je 16% više žena nego muškaraca. Samootrovanje je bila najčešća metoda pokušaja samoubojstva s udjelom od 82%. Ventilacijska potpora primijenjena je u 47% bolesnika. Prisutnost psihičkog poremećaja utvrđena je u 47% bolesnika. 9% bolesnika je preminulo. Zaključak: Bolesnici koji su pokušali suicid su akutno ugroženi bolesnici, ali uz pravodobno provedene mjere suvremenoga intenzivnoga liječenja 87% bolesnika se oporavi unutar 5 dana.
Keywordssuicide attempt intensive care unit poisoning sefinjury
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Intensive Care
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Aims: To establish the total number of patients who had tried to commit suicide and were treated in the ICU Hospital Rijeka in the period from January the 1st of 2010 to December the 31st of 2014, to determine the distribution of age and gender suicidal patients, to determine the method by which the patients tried to suicide, analyze the number of suicidal patients treated with mechanical ventilation and determine the duration of ventilation hardware, determine the duration of stay and treatment outcome in the Intensive Care Unit. To establish the presence of mental disorders as an important risk factor. Material and Methods: This five-year study included 139 patients who attempt suicide and who were treated in the Intensive Care Unit of Hospital Rijeka. Data were collected by examining the medical records of patients. Subscribed and analyzed in a computer program Microsoft Excel, and they are presented in the form of tables and charts explaining the results. Results: The average age of patients was 47.5 years, a quarter of the patients were aged from 51 to 60 years, there were 16% more women than men. Self poisoning was the most common method with a share of 82%. Ventilation support was applied in 47% of patients. The presence of mental disorder was found in 47% of patients. 9% of the patients died. Conclusion: Patients who have attempted suicide are acutely severely compromised patients, with intensive treatment 87% of patients recover within 5 days.
Parallel keywords (Croatian)pokušaj suicida jedinica intenzivnog liječenja samootrovanje samoozljeđivanje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:313030
CommitterBosa Licul