Professional paper - Review paper
Treatment of polytrauma

Gržalja, Nikola; Marinović, Marin; Štiglić, Damir; Saftić, Igor; Primc, Davor; Oštrić, Marin; Grgurev, Mirko; Martinović, Grgo; Lalić, Strahimir; Cicvarić, Tedi (2013)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Zbrinjavanje politraume
Title (English)Treatment of polytrauma
AuthorGržalja, Nikola
Marinović, Marin
Štiglić, Damir
Saftić, Igor
Primc, Davor
Oštrić, Marin
Grgurev, Mirko
Martinović, Grgo
Lalić, Strahimir
Cicvarić, Tedi
Abstract (Croatian)
Posljednja dva desetljeća relevantni svjetski podaci uspoređuju problem politraume s epidemijom, koristeći se sintagmom „traumatizirani bolesnik”, svrstavajući ga na treće mjesto svih uzroka smrtnosti, a na prvo mjesto u dobnoj skupini od 1. do 44. godine života. Zbog složenosti samih ozljeda, kao i zbog nedovoljno objašnjenih odgovora organizma na samu traumu i na terapijske postupke, liječenje politraumatiziranih bolesnika jedno je od najsloženijih u suvremenoj medicini. U suvremenom pristupu liječenju od velike su pomoći algoritmi, čijom se točnom primjenom postižu bolji rezultati uz smanjenje propusta i pogrešaka na najmanju moguću mjeru. Osnovni princip liječenja politraumatiziranih bolesnika jest da ono počinje na mjestu nezgode, traje tijekom transporta i nastavlja se u bolnici uz poštovanje principa istovremenosti dijagnostike i liječenja. Uspostava registra traume i neprestano vrednovanje rezultata liječenja predstavljaju jedan od osnovnih preduvjeta za osnivanje centra trauma prve kategorije, a samim time i za poboljšanje kvalitete zbrinjavanja politraumatiziranih bolesnika.
Abstract (English)
In the last two decades polytrauma is compared with the epidemic and the phrase »trauma disease« is used, classifying it in the third place of general population mortality and in the first place in the age group from 1-44 years. Due to the complexity of the injuries and insufficiently explained patient response to the trauma itself and to the therapeutic procedures, treatment of polytraumatized patients is one of the most demanding in the modern medicine. The algorithms are of great help in the modern polytrauma treatment and by using it we achieve better results and reduce omissions and errors to a minimum. The basic principle of polytraumatized patients treatment is that it starts at the site of the accident and continues during the transport and after arrival to the hospital with the fundamental rule that the diagnostic and treatment procedures are performed simultaneously. Establishing a trauma registry and constantly evaluating the results of patients treatment are one of the main preconditions for the establishment of the first level trauma centre and improving care quality of polytraumatized patients.
Keywords (Croatian)ocjenska ljestvica politrauma registar traume teško ozlijeđeni bolesnik višestruko ozlijeđeni bolesnik
Keywords (English)injury severity score (ISS) multiple injured patient polytrauma severe injured patient trauma registry
Publication typeprofessional paper - review paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2013, Vol. 49, No. 4, pp 447-453
ISSN0025-7729
Datepublication: 02.12.2013.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/112537
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Emergency Medicine
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of Surgery)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:897246