Peršić Bukmir, Romana; Glavičić, Snježana; Brekalo Pršo, Ivana: Tehnički aspekti endodotskog tretmana i utjecaj na zdravlje periapikalnog tkiva u presječnim studijama

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja