Stručni rad - Pregledni rad
Uloga medicinske sestre u edukaciji pacijenata s urostomom

Škevin, Sanela; Vitas, Lidija (2017)