Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Medicinski elementi u župnoj crkvi Svetog Jurja u Lovranu

Eterović, Igor; Doričić, Robert (2012)