Stručni rad - Pregledni rad
STANKO KLISKA (1896. – 1969.) – ARHITEKT BOLNICE U SUŠAKU

Pavlović, Eduard; Pavlović, Ivan (2005)