Pages

	Etiologija i klinička prezentacija prijeloma gornjeg ekstremiteta u djece s osvrtom na podlakticu
Etiologija i klinička prezentacija prijeloma gornjeg ekstremiteta u djece s osvrtom na podlakticu
Dorotea Keretić
Prijelomi gornjeg ekstremiteta u djece prednjače pred prijelomima donjih. Etiologija ovih prijeloma može biti primarna (spontani prijelomi) ili sekundarna (patološki prijelomi). Spontani prijelomi tipično nastaju prilikom dječje igre ili sportskih aktivnosti. Patološke prijelome mogu izazvati primarne bolesti lokomotornog sustava ili bolesti drugih organskih sustava koje remete homeostazu kosti na bilo koji način. Dijagnostika prijeloma bazirana je na anamnezi i fizikalnom pregledu s...
	Liječenje raka dojke kod žena u postmenopauzi
Liječenje raka dojke kod žena u postmenopauzi
Sara Tibauth
Rak dojke je najčešće dijagnosticirani maligni tumor u žena u svijetu, sa više od milijun slučajeva svake godine. Čini skoro 25% tumora u žena , uzrokuje oko 15% smrti zbog karcinoma te se zato danas smatra jednim od najvećih javnozdravstvenih problema. Različiti su čimbenici rizika koji su uključeni u proces nastanka raka dojke: spol, dob, pozitivna obiteljska anamneza, nerotkinje, rana menarha i kasna menopauza,zračenje,debljina,oralni kontraceptivi/hormonska nadomjestna...
	Mallampatijeva klasifikacija kao predikcijski čimbenik otežane intubacije
Mallampatijeva klasifikacija kao predikcijski čimbenik otežane intubacije
Nikolina Turčić
Endotrahealna intubacija je zlatni standard u osiguravanju dišnog puta. Otežana intubacija je definirana kao intubacija u kojoj iskusni anesteziolog ne uspijeva plasirati tubus niti iz trećeg pokušaja. Obzirom da otežana intubacija predstavlja gubitak vremena i samim time opasnost od smanjenja saturacije kisikom, te posljedične hipoksije i hiperkapnije, nužno je reducirati rizik od iste na minimum. U procjeni mogućnosti nastanka otežane intubacije koristimo se različitim testovima,...
	Neurološke smetnje uslijed manjka vitamina B12
Neurološke smetnje uslijed manjka vitamina B12
Sandra Kirin
Deficit vitamina B12 je prilično često stanje koje se prezentira s hematološkim, probavnim i neuropsihijatrijskim simptomima i znakovima. Uzroci manjka vitamina B12 su loša iskoristivost, poremećena apsorpcija i nedostatna prehrana. Vitamin B12, još poznat pod nazivom cijanokobalamin, je uključen u metabolizam aminokiselina, popravak mijelina i stvaranje stanica koštane srži, te iz tih uloga proizlaze razne manifestacije koje nastaju ako ga nema dovoljno. Megaloblastična anemija je...
	Nova saznanja o HPV infekciji
Nova saznanja o HPV infekciji
Dora Goričanec
HPV su maleni DNK virusi koji spadaju u porodicu Papovaviridae, rod Papillomavirus. Do danas je poznato oko 150 razliĉitih genotipova HPV-a. Prema afinitetu za pojedina tkiva, dijele se u dvije grupe, kutani i mukozni. S obzirom na onkogeni potencijal, suvremena raspodjela genitalnih HPV genotipova svrstava viruse u dvije skupine, skupina niskog i skupina visokog rizika. Najvaţniji genotipovi HPV-a niskog rizika su HPV 6 i 11, a najvaţniji genotipovi HPV-a visokog rizika su HPV 16 i 18....
	Pankreatitis kao posljedica endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije
Pankreatitis kao posljedica endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije
Ivan Vulić
Većina farmakoloških sredstava za sada nije učinkovita u sprečavanju post-ERCP pankreatitisa. Jedina sredstva koja imaju dokazanu djelotvornost su nesteroidni protu-upalni lijekovi (NSAIL) koje također treba vrlo pažljivo i selektivno primjenjivati. Za dokazivanje mogućih pozitivnih učinaka ostalih sredstava trebalo bi napraviti još mnogo detaljnih istraživanja. Svaka ERCP tehnika sa sobom nosi određeni rizik. Naravno, vrlo je bitno procijeniti kada taj rizik premašuje korist i...
	Prva pomoć kod ozljeda zuba u djece - poznavanje postupaka kod osnovnoškolskih nastavnika
Prva pomoć kod ozljeda zuba u djece - poznavanje postupaka kod osnovnoškolskih nastavnika
Mia Maroević
Dentalne traume su izrazito česte tokom različitih sportskih aktivnosti kao i u školi gdje djeca provode većinu svoga vremena svaki dan. Istraživanjem se ispitivalo znanje učitelja razredne nastave osnovnih škola o postupcima prve pomoći kod trauma zuba. U istraživanje je bilo uključeno 74 učitelja iz sedam riječkih škola. Za ovo istraživanje je bilo potrebno ispuniti upitnik od 25 pitanja o prijašnjem iskustvu, trenutnom znanju i o želji za daljnjim usavršavanjem....
	Spolno prenosive bolesti
Spolno prenosive bolesti
Martina Ikić
Spolno prenosive bolesti su zarazne bolesti koje se prenose različitim oblicima spolnog kontakta s jednog partnera na drugog. Procjenjuje se da više od 400 milijuna osoba godišnje se zarazi nekom od spolno prenosivih infekcija. Rizična populacija su adolescenti, žene u reproduktivnoj dobi i novorođenčad zaraženih majki. Klasične spolno prenosive bolesti, gonoreja i sifilis, danas su po učestalosti zamijenjene virusnim i klamidijskim infekcijama. Spolno prenosive bolesti su od...
	Utjecaj upotrebe prolenske mrežice malih i velikih pora na učestalost i karakteristike kronične postoperativne boli u preponi
Utjecaj upotrebe prolenske mrežice malih i velikih pora na učestalost i karakteristike kronične postoperativne boli u preponi
Ana-Marija Tomašić
Preponska kila protruzija je parijetalnog peritoneuma kroz defekt tkiva u području preponskog kanala. Kirurške tehnike brzo su napredovale, sve do današnjih netenzijskih tehnika, koje su zlatni standard. Cilj rada bio je prikazati ima li veće incidencije kronične postoperativne boli u preponi u pacijenata kod kojih je korištena prolenska mrežica malih pora u odnosu na mrežicu velikih pora u svrhu plastike trbušne stijenke zbog ingvinalne hernije. Studija je učinjena na Zavodu za...

Mijeloproliferativni zloćudni tumori
Mijeloproliferativni zloćudni tumori
Edo Kapetanović
U klasičnu skupinu mijeloproliferativnih bolesti spadaju kronična mijeloična leukemija (KML), policitemija vera (PV), esencijalna trombocitoza (ET) i primarna mijelofibroza (PMF). One su klonalni poremećaji na razini progenitorne krvotvorne stanice koji rezultiraju stvaranjem i nakupljanjem mijeloidnih stanica. Pokazuju znatnu razinu preklapanja kliničkih i laboratorijskih nalaza poglavito na početku bolesti. KML nastaje od pluripotentne stanice i odgovoran je za 15% do 20% leukemija u...
        Dobno uvjetovane promjene u skeletnoj muskulaturi
Dobno uvjetovane promjene u skeletnoj muskulaturi
Jan Maroević
U današnjem svijetu sve je veći broj starije populacije koja uz svoje komorbiditete predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Kao jedna od vodećih bolesti starije populacije navodi se sarkopenija, koja je bolest u kojoj dolazi do gubitka mišićne mase, a posljedično i gubitka mišićne snage. Sama patogeneza sarkopenije nije poznata sa sigurnošću, no može se povezati sa smanjenjem broja mišićnih vlakana, s povećanom infiltracijom tkiva masnim i vezivnim tkivom, sa starenjem...
    Akutni poliradikuloneuritis
Akutni poliradikuloneuritis
Luka Vladanović
GBS je rijetka ali ozbiljna bolest perifernog živčanog sustava. GBS je jedan od najčešćih uzroka akutne mlohave paralize. Od ovog sindroma obolijeva 1 osoba na 100.000 što ju svrstava u rijetke bolesti. Nastaje kao posljedica abnormalne reakcije imunološkog sustava na živčani sustav. Od svih pacijenata koji razviju ovu bolest 60% ih je neposredno prije imalo infektivnu bolest, najčešće respiratornu (rinitis,faringitis) i gastrointestinalnu (enteritis). Neurološkim pregledom se...

Pages